Mot kornet frivilligt påminner om en massa draget nötkött med gravy middag för hundar

Påminnelse om varning

Mot kornet har meddelat en frivillig återkallelse av en hel del av sitt dragna nötkött med gravy middag för hundar . Den konserverade maten återkallas frivilligt på grund av den potentiella närvaron av pentobarbital. Tillverkad år 2015 distribuerades maten samma år till oberoende sällskapsdjurbutiker i Washington och Maryland.

Produktnamn: Dragat nötkött med jusmiddag för hundar, 12 ounce burk

Varunummer: 2415E01ATB12

UPC (andra hälften): 80001

Bästa köpdatum: December, 2019

Från USDA: s webbplats:

Oral exponering för pentobarbital kan orsaka biverkningar som sömnighet, yrsel, spänning, balansförlust, illamående nystagmus (ögon rör sig fram och tillbaka på ett ryckigt sätt), oförmåga att stå och koma.

Obs! Inga klagomål har rapporterats till Against the Grain för detta Enstaka lotnummer eller någon av Motorns sällskapsdjur, sedan företaget grundades.

Konsumenterna kan returnera en burk med ovannämnda lotnummer till deras inköpsställe och få ett fullständigt fall av Against the Grain Food för besväret. För eventuella frågor kan kunderna kontakta företaget på 708-566-4410 mellan 11.00 och 4.00. CST. Måndag till fredag ​​